Fernández Zas, M. (2019) “A emerxencia do neofalantismo como concepto sociolingüístico relevante: estado da arte na Galiza”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 200, pp. 67-89. doi: 10.17979/rgf.2019.20.0.5920.