Carvalho, M. J. (2019) “Tópicos de periodización na historia da lingua portuguesa”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 200, pp. 35-55. doi: 10.17979/rgf.2019.20.0.5916.