Fernández Rei, F. (2003) “O mar e a poesía galega. Singraduras na construcción da patria da lingua”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 4, pp. 11–57. doi: 10.17979/rgf.2003.4.0.5342.