Rodríguez Fernández, E. (2018) “Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico”, Revista Galega de Filoloxía, 190, pp. 167-174. doi: 10.17979/rgf.2018.19.0.4953.