López-Viñas, X. (2018) “Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 19, pp. 161–166. doi: 10.17979/rgf.2018.19.0.4952.