Teixeira, J. (2018) “As cores no procesamento do significado: proverbios e sinestesia”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 190, pp. 131-149. doi: 10.17979/rgf.2018.19.0.4950.