López-Viñas, X. (2018) “Notas sobre a derivación regresiva no galego medieval”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 19, pp. 93–105. doi: 10.17979/rgf.2018.19.0.4948.