Cohen, R. (2018) “Métrica e crítica textual nas cantigas d’amigo: responsión externa por pares de estrofas”, Revista Galega de Filoloxía, 190, pp. 73-91. doi: 10.17979/rgf.2018.19.0.4947.