Baxter, R. N. (2018) “Análise paratradutiva das diferentes edicións do Manifesto do Partido Comunista ao galego: a ideoloxía das marxes”, Revista Galega de Filoloxía, 190, pp. 11-40. doi: 10.17979/rgf.2018.19.0.4945.