Freixeiro-Mato, X. R. (2016) “Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 170, pp. 77-118. doi: 10.17979/rgf.2016.17.0.1872.