Cohen, R. (2016) “aaBBB: A forma estrófica da cantiga 7 de Fernan Rodriguez de Calheiros”, Revista Galega de Filoloxía, 170, pp. 33-51. doi: 10.17979/rgf.2016.17.0.1870.