Duarte, S. (2015) “O galego nos textos metalingüísticos portugueses (séculos XVI-XIX)”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 160, pp. 75-105. doi: 10.17979/rgf.2015.16.0.1379.