Basanta, N. (2015) “Igualdade de xénero e didáctica das linguas. Aproximación ás tarefas comunicativas desde a lingüística sociodiscursiva”, Revista Galega de Filoloxía, 160, pp. 11-41. doi: 10.17979/rgf.2015.16.0.1377.