Comellas Casanova, Pere. 2022. “Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués Esquecido: O Galego E Os Dialectos Portugueses Setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas.”. Revista Galega De Filoloxía 23 (December). A Coruña:179-83. https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9157.