Pascual Rodríguez, Roberto. 2022. “Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Carlos Lorenzo, Francisco Oti E Dolores Vilavedra (eds.), Deseñando Horizontes. Situación Actual, Orixe E planificación Do Futuro Do Teatro Galego, Santiago De Compostela, Consello Da Cultura Galega, 2022, 999 páxinas.”. Revista Galega De Filoloxía 23 (December). A Coruña:198-201. https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9143.