Gallardo Silva, Yolanda. 2021. “Julio I. González Montañés, Anxo Angueira E Ramón Mariño Paz (eds.), Entremés Galego Ao Feliz E Real Parto Da Nosa raíña, Santiago De Compostela, Edicións Laiovento, 2019, 186 páxinas.”. Revista Galega De Filoloxía 22 (December). A Coruña:151-55. https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8825.