Larson, Pär. 2019. “Do Obradoiro De Universo Cantigas (II): Consideracións Sobre O refrán De «Punhei Eu muit’em Me Quitar» De Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226)”. Revista Galega De Filoloxía 20 (December):151-58. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5923.