Rodríguez Fernández, Elías. 2018. “Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica E dialectoloxía: Coordenadas Do Cambio lingüístico”. Revista Galega De Filoloxía 19 (December):167-74. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4953.