Freixeiro-Mato, Xosé Ramón. 2016. “Tipos De Marcadores Discursivos No Galego Oral E Escrito”. Revista Galega De Filoloxía 17 (November). A Coruña:77-118. https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1872.