Duarte, Sónia. 2015. “O Galego Nos Textos metalingüísticos Portugueses (séculos XVI-XIX)”. Revista Galega De Filoloxía 16 (December). A Coruña:75-105. https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1379.