COMELLAS CASANOVA, P. Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués esquecido: O galego e os dialectos portugueses setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas. Revista Galega de Filoloxía, v. 23, p. 179-183, 27 Dec. 2022.