PASCUAL RODRÍGUEZ, R. Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Carlos Lorenzo, Francisco Oti e Dolores Vilavedra (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2022, 999 páxinas. Revista Galega de Filoloxía, v. 23, p. 198-201, 27 Dec. 2022.