ALBINO PIRES, N. À entrada do mês de maio, à saída da Primavera: notas para o estudo da sintaxe do romanceiro da tradición oral moderna portuguesa. Revista Galega de Filoloxía, v. 23, p. 109-127, 27 Dec. 2022.