GARCÍA RODRÍGUEZ, N. Francisco Dubert-García, Vítor Míguez e Xulio Sousa (eds.), Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2020, 220 páxinas. Revista Galega de Filoloxía, v. 22, p. 157-61, 9 Dec. 2021.