GARCÍA RODRÍGUEZ, N. Recensión: Maria Aldina Marques e Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa. Revista Galega de Filoloxía, v. 20, p. 161-165, 31 Dec. 2019.