LARSON, P. Do obradoiro de Universo Cantigas (II): Consideracións sobre o refrán de «Punhei eu muit’em me quitar» de Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226). Revista Galega de Filoloxía, v. 20, p. 151-158, 31 Dec. 2019.