REGUEIRA, X. L. Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política. Revista Galega de Filoloxía, v. 20, p. 119-147, 31 Dec. 2019.