MONTEAGUDO ROMERO, H. Os pronomes tónicos oblicuos libres min e mí nos cancioneiros trobadorescos. Revista Galega de Filoloxía, v. 20, p. 91-119, 31 Dec. 2019.