RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, E. Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico. Revista Galega de Filoloxía, v. 19, p. 167-174, 30 Dec. 2018.