LÓPEZ-VIÑAS, X. Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega. Revista Galega de Filoloxía, v. 19, p. 161-166, 30 Dec. 2018.