LÓPEZ-VIÑAS, X. Notas sobre a derivación regresiva no galego medieval. Revista Galega de Filoloxía, v. 19, p. 93-105, 30 Dec. 2018.