COHEN, R. Métrica e crítica textual nas cantigas d’amigo: responsión externa por pares de estrofas. Revista Galega de Filoloxía, v. 19, p. 73-91, 30 Dec. 2018.