COHEN, R. aaBBB: A forma estrófica da cantiga 7 de Fernan Rodriguez de Calheiros. Revista Galega de Filoloxía, v. 17, p. 33-51, 8 Nov. 2016.