MOSQUERA-CASTRO, E. Recensión: Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso. Revista Galega de Filoloxía, v. 16, p. 205-209, 10 Dec. 2015.