Comellas Casanova, P. (2022). Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués esquecido: O galego e os dialectos portugueses setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas. Revista Galega de Filoloxía, 23, 179-183. https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9157