Pascual Rodríguez, R. (2022). Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Carlos Lorenzo, Francisco Oti e Dolores Vilavedra (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2022, 999 páxinas. Revista Galega de Filoloxía, 23, 198-201. https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9143