Correia, Ângela. (2022). Ai flores, ai flores do verde pino: edición crítica e interpretación. Revista Galega de Filoloxía, 23, 19-35. https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9141