Albino Pires, N. (2022). À entrada do mês de maio, à saída da Primavera: notas para o estudo da sintaxe do romanceiro da tradición oral moderna portuguesa. Revista Galega De Filoloxía, 23, 109–127. https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9124