Soto Arias, M. R. (2022). Algúns aspectos da relación entre fraseoloxía e sintaxe. Revista Galega de Filoloxía, 23, 164-178. https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9038