Galega de Filoloxía, R. (2021). Índice do número 22. Revista Galega de Filoloxía, 22, 7-8. https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8836