Vaqueiro, V. (2021). Unha tríade indisolúbel: neofalantismo, identidade e calidade da lingua. Revista Galega de Filoloxía, 22, 107-136. https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8828