García Rodríguez, N. (2021). Francisco Dubert-García, Vítor Míguez e Xulio Sousa (eds.), Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2020, 220 páxinas. Revista Galega de Filoloxía, 22, 157-61. https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8826