Couso Núñez, S. (2021). Fernando Venâncio, Assim nasceu uma língua, Lisboa, Guerra & Paz, 2019, 311 páxinas. Revista Galega de Filoloxía, 22, 139-144. https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8822