Míguez Bóveda, C. (2021). A linguaxe non binaria: unha proposta a partir da tradución. Revista Galega de Filoloxía, 22, 65-87. https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8819