López Alonso, L. (2020). O neofalantismo no ensino secundario: un espazo sen lexitimar. Revista Galega de Filoloxía, 21, 39-74. https://doi.org/10.17979/rgf.2020.21.0.7341