García Rodríguez, N. (2019). Recensión: Maria Aldina Marques e Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa. Revista Galega de Filoloxía, 20, 161-165. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5924