Larson, P. (2019). Do obradoiro de Universo Cantigas (II): Consideracións sobre o refrán de «Punhei eu muit’em me quitar» de Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226). Revista Galega De Filoloxía, 20, 151-158. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5923