Regueira, X. L. (2019). Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política. Revista Galega de Filoloxía, 20, 119-147. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5922