Monteagudo Romero, H. (2019). Os pronomes tónicos oblicuos libres min e mí nos cancioneiros trobadorescos. Revista Galega de Filoloxía, 20, 91-119. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5921