Fernández Zas, M. (2019). A emerxencia do neofalantismo como concepto sociolingüístico relevante: estado da arte na Galiza. Revista Galega de Filoloxía, 20, 67-89. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5920